Hoe factureert een Thuisverpleegkundige?

De verpleegkundige honoraria worden vastgelegd in de overeenkomsten - commissie van de verpleegkundigen (overleg tussen verpleegkundigen, ziekenfondsen en RIZIV).

Verbonden thuisverpleegkundigen verklaren zich akkoord met de bepalingen van de overeenkomst, inclusief de tarieven, en moeten ze respecteren. Niet verbonden verstrekkers bepalen vrij hun vergoeding, behalve voor personen met verhoogde tegemoetkoming (RVV) of het Omnio-statuut. Voor hen moeten steeds de tarieven worden gerespecteerd. Bovendien vermindert de tegemoetkoming van het ziekenfonds met 25% wanneer men een beroep doet op een niet-verbonden verstrekker, behalve voor personen met verhoogde tegemoetkoming (RVV) of het Omnio-statuut.

ZORGVERPLEGING JESSIKA THEYS  werkt via de  DERDEBETALERSREGELING

Er zijn twee factureringswijzen mogelijk:

Via een getuigschrift 
De thuisverpleegkundige rekent de verzorging aan op basis van een getuigschrift van verstrekte hulp. Daarop staan de verleende verstrekkingen met een code vermeld. Er bestaan verschillende modellen van het getuigschrift:
• inning voor rekening van de thuisverpleegkundige (blauw getuigschrift)
• inning voor rekening van derden (groen getuigschrift voor derdebetalers - regeling)
• verzamelgetuigschrift (groen getuigschrift op A4-formaat)

De verpleegkundige bezorgt het getuigschrift aan de patiënt binnen de maand na de maand waarin de verzorging plaats vond. Dat getuigschrift moet samen met het voorschrift tijdig bij het ziekenfonds zijn. Na twee jaar vanaf het einde van de maand na de verstrekking mag het geen tegemoetkoming meer doen.

Via de derdebetalersregeling
Indien de thuisverpleegkundige opteert voor een vergoeding met de derdebetalersregeling, dan rekent die de tegemoetkoming rechtstreeks aan het ziekenfonds aan. De patiënt betaalt dan enkel het remgeld aan de verpleegkundige, voor zover die om de betaling ervan vraagt.

De meeste verpleegkundigen kiezen voor dit systeem zodat je niet de totale kost van de verzorging hoeft voor te schieten. Enkel een verbonden verpleegkundige kan de derdebetalersregeling toepassen.

Meest recente posts

Per e-mail

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs & tips.

In de kijker

Graag tot uw dienst

Hopelijk heb je ons nooit nodig, maar mocht dat wel zo zijn, dan ben je bij ons in goede handen. Bel mij op 0495/26 55 06 om je verzorging af te spreken of ...

Contacteer ons